Het Flardinga Riddertoernooi

Het Flardinga Riddertoernooi is een steekspel georganiseerd door graaf Floris V van Holland, in de tijd dat hij Vlaardingen stadsrechten gaf (het jaar 1273). De deelnemers zijn edelmannen, want het steekspel is niet voor het gewone volk. Het is een elitesport, in dure uitrustingen en op getrainde, zeer kostbare toernooipaarden. De Vlaardingse bevolking is wel hartelijk welkom om als toeschouwer naar het toernooi te komen, zowel in 1273 als in 2019.

Graaf Floris heeft voor deze gelegenheid vijf edelen uit de omgeving van Vlaardingen uitgenodigd. Het zijn niet allemaal de beste vrienden van elkaar. In de middeleeuwse politiek zijn ze elkaars rivalen, maar in de arena worden die conflicten vergeten en strijden ze sportief en volgens de regels om de eer van de overwinning. 

Graaf Floris, de gastheer, strijdt zelf natuurlijk ook mee. Hij en zijn paard dragen het wapen van Holland: een rode leeuw op een gouden ondergrond.
Onder de genodigden is heer Willem van Egmond, uit het noorden van het graafschap Holland. Hij is een trouw bondgenoot van de graaf in diens voortdurende strijd tegen de Friezen.
Wolfert van Borselen is leenman van de graaf in Zeeland, maar in het politieke spel kiest hij ook wel eens de zijde van de graaf van Vlaanderen. 
Arnold van Heusden bestuurt het oostelijk deel van Holland. Hij verdedigt de grens met Brabant en Gelre. Uit die omgeving komt ook Jan van Arkel, een jonge telg uit een rijke familie. Hij heeft de dijken rondom de havenplaats Gorinchem laten aanleggen.
Tenslotte doet Dirk van Wassenaer mee in Vlaardingen. Hij is ambachtsheer van Voorburg en een van de belangrijkste raadgevers van graaf Floris.

De ridders beginnen met een aantal behendigheidsproeven met wapens te paard. Een scheidsrechter houdt de gescoorde punten nauwkeurig bij, volgens de middeleeuwse telling. Ook nu, in 2019, is het een serieuze competitie, waarbij de winnaar niet van te voren vaststaat. Alles hangt af van de ervaring en de vorm van de dag van de ridders, en van hun paarden. Na de behendigheidsproeven volgt het eigenlijke steekspel waarin steeds twee ridders met een lange lans op elkaar af stormen en elkaar proberen te raken. De lansen zijn gemaakt van poreus hout dat onmiddellijk breekt bij een treffer. Dit geeft een spectaculair effect. Tenslotte is er een ‘mêlée’ waarin alle deelnemers tegelijk in de arena rondrijden en elkaar met hun zwaard of hun knots proberen te raken. 

Het publiek mag zijn favoriet kiezen en toejuichen. Wordt dat gastheer Floris, of de jonge Jan van Arkel? We zullen zien wie straks in het Vlaardingse Oranjepark de overwinning gaat verdienen.

Ruiter