Organisatie

In 2018 vierden en herdachten we de Slag bij Vlaardingen uit 1018. Een jubileumjaar dat zoveel te weeg bracht dat we ook in de komende tijd samen met Vlaardingse inwoners, organisaties en bedrijven en iedereen die interesse heeft het verleden van onze stad laten herleven. Dat doen we met aansprekende en feestelijke evenementen en activiteiten voor alle leeftijden. Van ridderspelen en leuke workshops voor kinderen tot lezingen en symposia voor historische geïnteresseerden. Ook willen we kijken wat we van de geschiedenis kunnen leren. Iedereen kan meedoen en samen gaan we het beleven!

De Stichting Vlaardingen 1018 organiseert de grotere evenementen rondom de Slag bij Vlaardingen waarbij de gemeente Vlaardingen faciliteert. In 2019 hebben in een projectgroep de Stichting Vlaardingen 1018, Museum Vlaardingen en de gemeente Vlaardingen  en de kartrekkers van enkele grote programmaonderdelen de handen ineengeslagen om samen met andere partners de viering en het gedenken van de Slag bij Vlaardingen jaarlijks levend te houden.

Stichting Vlaardingen 1018

De stichting bestaat uit de volgende personen:

  • Yvonne Batenburg, voorzitter
  • Ruud van Harten, penningmeester
  • Anke Burger, secretaris
  • Frank Tomeï, organisator Stadsspektakel
  • Wibo Broek, organisator Stadsspektakel
  • Kees Nieuwenhuijsen, organisator evenement Slag bij Vlaardingen
  • Martin Kreekel, coördinatie middeleeuws kampement en markt tijdens evenementen Slag bij Vlaardingen en Stadsspektakel
  • Jaap Hogendoorn, coördinatie opvoering veldslag tijdens evenement Slag bij Vlaardingen

Museum Vlaardingen

  • Leanne Selles, directeur