Educatief Archeologisch Erf breidt uit

Het Educatief Archeologisch Erf bouwt sinds 2016 aan een tijdreis in de Broekpolder. Die historische route loopt van de steentijd via de ijzertijd en Romeinse tijd naar de middeleeuwen. Vele bezoekers namen al een kijkje bij het eerste en oudste bouwwerk, de reconstructie van een prehistorisch huis uit de Vlaardingencultuur (ca. 3000 voor Chr.). Die tijdreis krijgt binnenkort een vervolg. Dan komen er twee elfde-eeuwse huizen bij, die in en om het middeleeuwse Flardinga gestaan kunnen hebben.

Op het erf vertelt Jeroen ter Brugge van de Federatie Broekpolder over de doorbraak die nodig was om de elfde-eeuwse huizen te kunnen bouwen in 2018. “Hier is metersdik verontreinigd havenslib opgespoten. De provincie geeft nu voorrang aan de noodzakelijke sanering van dit deel van de Broekpolder. We zijn snel aan de beurt en dat is goed nieuws. Het Educatief Archeologisch Erf kan verder groeien.”

Jeroen ter Brugge knielend

Jeroen ter Brugge in het Vlaardingencultuurhuis, waar de sfeer van de prehistorie voelbaar is. Fotografie: Ton Delfos.

Afdekken en ophogen

Traditioneel saneren kan niet in de Broekpolder. Dat zou het afgraven en afvoeren betekenen van een laag van 6 tot 8 meter grond. Het afdekken van de vervuilde grond en het ophogen met schone grond is praktischer. In het eerste kwartaal van 2018 start een pilot voor 1 hectare. Milieudienst DCMR houdt alles goed in de gaten, want het is belangrijk dat de sanering het gewenste effect heeft. Vervuild grondwater mag niet op een andere plek terecht komen.

Aanleg van een kreek

Het Vlaardingencultuurhuis ligt nu al op een verhoging, straks gebeurt dat met het hele terrein. Jeroen: “De ophoging biedt een uitgelezen kans voor het Educatief Archeologisch Erf. De aanleg van een centrale kreek loopt namelijk gelijk op met de bodemophoging. Zo’n flinke waterpartij is voor ons belangrijk. Alle historische nederzettingen, die we reconstrueren, hebben een relatie met het water. We kunnen bijna niet wachten tot de in detail nagemaakte boomstamkano, waar we nu hard aan werken, in de kreek te water gaat.”

Snel bouwen

Zodra de ophoging klaar is, starten vrijwilligers van het Educatief Archeologisch Erf met de reconstructie van twee huizen uit de elfde eeuw. Zij beginnen met het Rottahuis, opgegraven in Rotterdam op de plek waar de Markthal nu staat. Dat is een echt middeleeuws huis met een werkplaats. Hier wanen bezoekers zich straks in het Flardinga van graaf Dirk III. Het andere pand is een boerderij, afkomstig uit Hartel-West, bij Spijkenisse. Jeroen: “Het streven is om het eerste huis in juni 2018 gereed te hebben. Het is natuurlijk geen kant-en-klaar IKEA-pakket, maar we bereiden alvast zoveel mogelijk voor. We kunnen relatief snel bouwen. De onderkomens hadden geen metersdiepe fundering, zoals moderne huizen dat hebben. Palen gaan niet verder dan 60 tot 80 centimeter de grond in. Het riet dekken is eigenlijk de meest arbeidsintensieve klus.”

Veldslag

Het naspelen van de Slag bij Vlaardingen op 9 en 10 juni 2018 gebeurt naast het Rottahuis en de in aanbouw zijnde boerderij. Jeroen: “Vlaardingen ontwikkelde zich juist in de elfde eeuw tot een plek waar mensen wilden wonen, waar geleefd en gewerkt werd. Als de stofwolken van het gevecht zijn opgetrokken, blijven de huizen staan. Zo blijft er aandacht voor het historische erfgoed.”

Rondkijken op het Educatief Archeologisch Erf kan op zondagmiddagen tussen 12.00 en 15.00 uur. Meehelpen mag natuurlijk ook. Voor meer informatie zie www.federatiebroekpolder.nl/vrijwilligers.

Plattegrond van het Educatief archeologisch erf

Schetsontwerp van bovenaf van het toekomstige Educatief Archeologisch Erf. De elfde-eeuwse huizen komen westelijk aan de kreek te liggen.