Past jouw activiteit in het programma van Vlaardingen 1018?

Uiteraard moet er een link zijn met middeleeuws Flardinga, de Slag bij Vlaardingen of het ontstaan van Holland, maar de activiteit waarvoor je het historische thema benut, kan van alles zijn: een sporttoernooi, een recordpoging, een workshop, een voorstelling, een beeld… wat jij bedenkt! We stellen het op prijs als je activiteit bijdraagt aan het historisch bewustzijn, de cultuurbeleving en/of de saamhorigheid in Vlaardingen.

Om jouw activiteit te kunnen promoten, moet het evenement openbaar of voor een grote doelgroep toegankelijk zijn. Ook mag jouw activiteit niet concurreren met het hoofdprogramma.

Tot slot geldt dat een activiteit niet in strijd mag zijn met de wet- regelgeving, het algemeen belang en de openbare orde en veiligheid. Ook moet de activiteit niet bedoeld zijn om overtuigingen en denkbeelden uit te dragen van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard.