Lezingen ‘Ridders te paerde, volck te voet: geborduurde geschiedenis’

De lezingen ‘Ridders te paerde, volck te voet ’ aan de hand van het Tapijt van Bayeux en het Tapijt van Vlaardingen vertellen over winnen en verliezen, eten en drinken, kleding en gewoontes in een tijd waarover wij niet veel weten!

Wat Lezingen ‘Ridders te paerde, volck te voet ’ aan de hand van het Tapijt van Bayeux en het Tapijt van Vlaardingen
Waar KADE40, Westhavenkade 40 op 8 juni
Waarom Het Tapijt van Bayeux en het Tapijt van Vlaardingen vertellen over winnen en verliezen, eten en drinken, kleding en gewoontes in een tijd waarover wij niet veel weten!
Door Willy Atema, cultuurhistorica, www.kunstEnkunde.nl,  Vlaardingen
Voor Iedereen die wil weten hoe het er ongeveer aan toe ging in de 11e eeuw
Kaartjes

De lezing in De Windwijzer kost € 7,50 (met koffie en thee). Reserveren: info@dewindwijzer.nl. In KADE40 is de lezing gratis (excl. consumpties). Aanmelden: www.kade40.nl.

Het Tapijt van Bayeux (vernoemd naar het Normandische stadje Bayeux waar het tentoongesteld wordt) is een 70 meter lang borduurwerk dat in middeleeuwse borduursteken de geschiedenis weergeeft van de verovering van Engeland in 1066. Een wandkleed dus van bijna 1000 jaar oud, dat vrijwel ongeschonden branden, vernielingen en godsdienstoorlogen doorstond! Het tapijt verbeeldt de strijd tussen Willem de Veroveraar (ca 1028-1087) en de Angelsaksische graaf Harold II (1020-1066). Toen Willem, hertog van Normandië, in september 1066 het kanaal overstak, had hij een invasiemacht van zevenduizend man, drieduizend paarden en tonnen voorraad bij zich. Het was het einde van vele jaren bittere frustratie. Eindelijk zou hij gaan vechten voor wat hij als het zijne beschouwde: de Engelse kroon! En het lukt hem, Willem wordt na de slag bij Hastings in 1066 koning van Engeland. Hoe het ging, wat het kostte aan inzet, wapens, slachtoffers, moed, list en bedrog weten we door het Tapijt van Bayeux. Het Tapijt van Bayeux vertelt dus over de ontstaansgeschiedenis van Engeland.  

tapijtje

Tapijt van Vlaardingen

Hé, daar gaat het Tapijt van Vlaardingen toch ook over? Willy, desgevraagd, enthousiast: “Jazeker! En toen ik vorig jaar de oproep las om mee te denken over de realisatie van het Tapijt van Vlaardingen heb ik mij meteen aangemeld voor de voorbereidende werkgroep. Ik heb, naast een cultuurhistorische academische opleiding, ook een praktische opleiding in textiele nijverheden achter de rug; ik ben ook weefster. Volbloed Vlaardingers herinneren zich wellicht nog wel mijn winkel (1977-1988) op de Hoogstraat, ‘Pot-Sierlijk’, voor spinnewielen, weven op weefgetouw, plantaardig wolverven, kantklossen, breien en ga zo maar door. Ik borduur zelf niet mee, maar heb wel vanaf het eerste moment meegedacht en meegepraat. Aan het Tapijt van Vlaardingen wordt nu druk gewerkt. Die verhalen, die foto’s neem ik ook op in de lezing. We leren onze geschiedenis steeds beter kennen door naar erfgoed te kijken. En nog beter: door ervan te genieten! En echt, je weet echt het meest als je bij de lezing bent geweest …”

vrouw