Willem I en de Kerk

Zijn hele leven (circa 1165-1222) is graaf Willem I in conflicten verwikkeld. Met Duitsland, Frankrijk, Engeland en zelfs met de paus, in een periode waarin iedereen doorgaans gehoorzaamt aan de kerk in Rome.

Willem I wordt opgevoed aan het hof van zijn oom, de koning van Schotland. Hij wordt (in 1203) niet zomaar graaf van Holland. Hier gaan veel samenzweringen en oorlogen aan vooraf. In 1189 neemt hij deel aan de derde Kruistocht en in  1217 ook aan de Vijfde Kruistocht. Deze laatste tocht onderneemt Willem om zijn excommunicatie door de paus ongedaan te maken. Op 29 mei vertrekt hij met een vloot van circa honderd koggen uit de haven van Vlaardingen.

Godsdienst in de middeleeuwen

In de middeleeuwen is er in West-Europa maar één christelijk geloof: het Roomskatholieke. Bij de Friezen langs de Noordzeekust verloopt het kersteningsproces langzaam. Pas in de elfde eeuw bekeren de meeste Friezen zich tot het christendom. Indien nodig met harde hand. De invloed van de paus, de monniken en priesters is groot. Zij kunnen dan ook op  steun van de graven van Holland rekenen, die aan de kloosters veel land en voorrechten schenken. Het geloof staat centraal in het middeleeuwse leven. Van de wieg tot het graf ligt het lot in de handen van God.