Floris V: geweld in Holland

In 1266 wordt Floris V graaf van Holland. Tijdens zijn regeerperiode voert hij veel oorlogen om allerlei ruzies en meningsverschillen te beslechten. Zo bepaalt hij mede de contouren van Holland.

Het doel van de eerste krijgstocht van Floris is het wreken van zijn vader, die vermoord is door de Westfriezen. Zij zijn niet de laatsten die kennismaken met zijn zwaard. Floris bindt ook de strijd aan met Vlaanderen en Utrecht. Het levert hem grote stukken gebied op. In de veroverde gebieden zoekt hij naar manieren om zijn macht veilig te stellen. Zo verleent hij een groot aantal stadsrechten. Ook laat Floris een verdedigingslinie van kastelen bouwen rondom het overwonnen gebied. Omdat deze kastelen expliciet bedoeld zijn om de lokale bevolking onder de duim te houden, staan deze bekend als 'dwangburchten'.  Zo weet hij de relatieve rust te behouden. Vooral in de steden neemt de welvaart toe, tot ongenoegen van de plattelandsadel.

Ontvoerd en vermoord

Bij leven jaagt graaf Floris V meerdere buitenlandse en binnenlandse edellieden tegen zich in het harnas. Sommige vetes gaan zelfs zo ver dat het idee ontstaat om graaf Floris te ontvoeren. Het drietal Gijsbrecht van Amstel, Herman van Woerden en Gerard van Velzen lokt de graaf met  een aantal handlangers  via een list weg van zijn manschappen. Vervolgens  ontvoeren zij Floris en brengen hem naar het Muiderslot. Als  zijn aanhangers snel op de hoogte zijn van de ontvoering,  besluiten ze de graaf te bevrijden. Dat lukt niet en tijdens de schermutselingen die volgen, vindt Floris V op 27 juni 1296 de dood.