985 - 1273

 • Koning helpt Dirk III

  In 1005 wordt de toekomst van het Friese graafschap bedreigd. Opstandige Friezen ondermijnen het gezag. Dirk moet grip zien te krijgen op dit eigenwijze volk.

  Lees verder
  Tijdslijn - Ridder
 • Daden van Dirk III

  In 1005 is Dirk III ruimschoots meerderjarig en is hij de nieuwe graaf in West-Frisia. In de jaren die volgen trekt hij steeds meer zijn eigen plan, wat hem in conflict brengt met andere machthebbers en uiteindelijk met de keizer die een strafexpeditie stuurt.

  Lees verder
  Tijdlijn - vld01
 • Dirk III onder vuur

  Op Pasen 1018, 6 april, vergadert de keizer in Nijmegen met meerdere grote en kleine machthebbers. Het eigenzinnige gedrag van graaf Dirk III staat tijdens deze Rijksdag ook op de agenda.

  Lees verder
  Tijdlijn - vld01
 • Slag bij Vlaardingen

  Op 29 juli 1018 ontscheept in Vlaardingen een keizerlijk leger onder aanvoering van hertog Godfried van Neder-Lotharingen. De soldaten binden de strijd aan met de vele malen kleinere groep manschappen en Friese boeren van graaf Dirk III. En ze verliezen.

  Lees verder
  Tijdlijn - Slag pentekening
 • Dirk III sterker uit strijd

  Graaf Dirk III verslaat een groot leger op 29 juli 1018, gestuurd door de keizer om hem te straffen voor zijn eigenzinnige gedrag. Wat nu? Een nieuwe strafexpeditie? Dirk weet dat hij moet onderhandelen.

  Lees verder
  Tijdlijn---vld03
 • De strijd laait op

  In 1039 volgt graaf Dirk IV zijn vader op. De appel valt niet ver van de boom. Ook hij breidt zijn graafschap uit door kerken en bezittingen van het bisdom Utrecht af te pakken. Om de gevolgen lijkt hij zich niet te bekommeren.

  Lees verder
  Tijdlijn - Slag bij Vlaardingen, 29 juli 1018
 • Een moord met een luchtje

  In 1076 wordt Hertog Godfried met de Bult, ook hertog van Neder-Lotharingen, in het holst van de nacht vermoord op zijn toilet. Het misdrijf vindt hoogstwaarschijnlijk plaats in of bijrondom Vlaardingen, de thuishaven van één van de mogelijke daders.

  Lees verder
  Tijdlijnvld04
 • Een Vlaardingse munt duikt op

  Aan het eind van de elfde eeuw beleeft Vlaardingen een bloeiperiode. Zijn graaf slaat ook zelf munten. Een van deze munten heeft Museum Vlaardingen in bruikleen van het muntenkabinet van Stockholm.

  Lees verder
  Tijdlijn - Groene overzichtplaat
 • Rampspoed treft Vlaardingen

  In 1163 legt paus Alexander III de eerste steen voor de Notre Dame in Parijs. In Vlaardingen , vVijfhonderd kilometer naar het noordenlijk, in Vlaardingen, slaat de Sint-Thomasvloed de cruciale dijk over een lengte van meer dan twee kilometer weg.

  Lees verder
  Tijdlijn---Nedergank-van-Flardinga
 • Willem I en de Kerk

  Zijn hele leven (circa 1165-1222) is graaf Willem I in conflicten verwikkeld. Met Duitsland, Frankrijk, Engeland en zelfs met de paus, in een periode waarin iedereen doorgaans gehoorzaamt aan de kerk in Rome.

  Lees verder
  Tijdlijn---willem-1-graaf-van-Holland
 • Floris V: geweld in Holland

  In 1266 wordt Floris V graaf van Holland. Tijdens zijn regeerperiode voert hij veel oorlogen om allerlei ruzies en meningsverschillen te beslechten. Zo bepaalt hij mede de contouren van Holland.

  Lees verder
  Tijdlijn---gevangen-nemen-van-graaf-Floris-V