Gerulf

Gerulf is de eerste graaf van velen. In de vier eeuwen van 885 tot 1299 besturen de Gerulfingen hetde graafschappen West-Frisia/Holland, Holland en Zeeland. De Gerulfingen worden daarom wel het Huis Hollandse Huis genoemd. Ook Dirk III hoort bij deze familie.

Stamvader is Gerulf, graaf in West-Frisia. Hij krijgt het graafschap in 885 in leen, na de dood van Godfried de Noorman. Gerulf krijgt een zoon, graaf Dirk I. Deze naam komt in de familie het vaakst voor. Na Dirk I volgen nog zes graven die Dirk heten, afgewisseld door graven met andere voornamen. Dé graaf die Flardinga op de kaart zet, is Dirk III. In 1203 sterft nummer VII, de laatste graaf Dirk.

De tweede veel voorkomende naam is Floris, beginnend met de kleinzoon van Dirk III. De laatste Floris van het Hollandse Huis is Floris V, die Vlaardingen in 1273 stadsrechten verleent en in 1296 wordt vermoord. De vader van Floris V, Willem II, schopt het nog tot Rooms(-Duits)-koning van 1247 tot 1256. Rooms-koning is de titel van een kandidaat-keizer voordat hij tot keizer gekroond wordt, wat bij Willem II overigens nooit gebeurt. In 1256 zakt hij tijdens een oorlog tegen de Friezen door het ijs van een meer en wordt hij ter plekke gedood.

Graaf Jan I van Holland, zoon van Floris V, is de laatste van de Gerulfingen die het graafschap erft. Met hem sterft het huis van de Gerulfingen uit in de mannelijke lijn. De daarop volgende graven van Holland zijn (tot 1433) van het Henegouwse Huis.