Dirk III

Onafhankelijk en eigengereid. Steekwoorden die zowel het graafschap beschrijven, als Dirk III zelf. De graaf die Vlaardingen op de kaart zet door het keizerlijke leger van Hendrik II te verslaan. woont niet zijn hele leven hier in de buurt.

Dirk III wordt geboren rond 981. Als oudste zoon van Graaf Arnulf van Gent en Liutgard van Luxemburg is hij de erfgenaam van het graafschap. Zijn vader overlijdt echter al in 993, in de strijd tegen de Friezen. De jonge Dirk en zijn moeder trekken zich terug in de nederzetting Vlaardingen. Dirk is nog te jong om de taken van de graaf uit te voeren. Daarom is zijn moeder voogdes tot Dirk volwassen is. Vanaf wanneer Dirk zelf het graafschap bestuurt, weten we niet precies, maar in 1005 zet hij zijn moeder en haar familiebanden in om een opstand in Frisia tegen te houden. De Duitse koning, Hendrik II,, getrouwd met Cunigunde, de zus van Lutgardis, helpt hem hierbij.

Hoogtepunten van een leven

Rond het jaar 1000 is er nog geen graafschap dat de naam `Holland’ draagt. Het graafschap aan de Noordzeekust dat deel uitmaakt van het Duitse keizerrijk, dragat dan de naam ‘Frisia’. Dat kun je vertalen als ‘Friesland’, alleen is het Friesland van nu véél kleiner.
In Frisia is Dirk de machtigste edelman. Er zijn meer edellieden in de regio en grenzen zijn lang niet zo duidelijk als in de moderne tijd. Dirk verslaat een leger van de Duitse keizer in 1018 tijdens de Slag bij Vlaardingen. Na deze overwinning stellen opeenvolgende graven zich onafhankelijker op.

Dirk trouwt met Othilde van Saksen, met wie hij vier kinderen krijgt. In 1035 gaat hij op bedevaartstocht naar Jeruzalem, een reis op basis waarvan tijdgenoten en kroniekschrijvers hem de naam ‘Hierosolymita’ (Jeruzalemganger) geven.Dirk overlijdt in 1039 en  wordt begraven in de abdij van Egmond.

Holland natuurgebied

Rond het jaar 1000 is Holland nog één groot natuurgebied. Langs de kust liggen lage duinen, waarachter zich een enorm hoogveenmoeras uitstrekt. Dwars door dit moeras stromen de grote rivieren naar de zee. Naast het hoogveenmoeras liggen ook grote kleigronden, bijvoorbeeld in het Westland. Een groot deel van het kustgebied is onbewoond. In heel de regio leven enkele tienduizenden mensen, voor het grootste deel boeren die langs de kust en aan de rivieren wonen. Steden zijn er nog niet in West-Frisia. De meest westelijke stad van wat later Nederland zal heten, is Utrecht. De grootste plaatsen in de regio zijn handelsnederzettingen, zoals Medemblik en Vlaardingen. Rond de meeste hoven en versterkingen van de graaf vestigen zich ook geleidelijk aan meer mensen, zoals bij Egmond, Rijnsburg, Leiden en natuurlijk bij Vlaardingen,

Holland boerenland

Omstreeks het jaar 1000 trekt een groep Friezen naar het ontoegankelijke Merwedewoud bij Vlaardingen. Graaf Dirk III legt hen regels op; ieder krijgt een stuk grond om te ontginnen. Ze moeten aan Dirk belasting betalen over de opbrengsten. Zo beginnen de ontginningen van het grote Hollandse veengebied. Deze hebben grote gevolgen. De bevolking kan groeien, nu er meer woongrond en landbouwgrond beschikbaar is. Meer boeren krijgen eigen land en de graaf krijgt meer opbrengsten Die maken hem machtiger en zelfstandiger. Drie eeuwen na Dirk III is er niets over van het enorme moeras.