Rijmkroniek

Wie denkt dat alternatieve feiten pas sinds de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 de kop op steken, heeft het het mis! De Rymchronyk van Klaas Kolijyn, die zogenaamd uit de twaalfde eeuw zou stammen, maar pas in de uit de zeventiende 17de eeuw is geschreven, heeft veel geschiedschrijvers op het verkeerde been gezet.

Deze gefalsificeerde rijmkroniek wordt voor het eerst gepubliceerd in 1719. Het boek is direct een groot succes en geschiedschrijvers putten regelmatig uit deze bron, zoals Jan Wagenaar voor zijn 24-delige reeks Vaderlandse Historie(1749-1789). Pas in 1772 ontdekt Balthazar Huydekoper dat de Rijmkroniek een vervalsing is.

Fictie wordt werkelijkheid

Als Klaas Kolijn de Rijmkroniek niet heeft geschreven, wie dan wel? Wie is verantwoordelijk voor deze opeenstapeling van alternatieve feiten, die je misleiding zou kunnen noemen. De meeste vingers wijzen naar de zeventiende-eeuwse historicus Petrus Scriverius. Hij zou de kroniek onder een andere naam als schrijfoefening hebben gemaakt, geïnspireerd door de Rijmkroniek van Melis Stoke, maar er zijn ook andere verdachte kandidaten. Het lijkt niet de bedoeling geweest te zijn om de boel op te lichten. In dat licht is zijn Rijmkroniek vooral een literair experiment. Met grote gevolgen voor de geschiedschrijving, want ondanks Huydekopers’ ontdekking, zijn er tot in onze eeuw nog historici die menen dat de Slag bij Vlaardingen bij Dordrecht heeft plaatsgevonden.